Disclaimer

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan van der Louw Tweewielers. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van van der Louw Tweewielers zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van van der Louw Tweewielers. Van der Louw Tweewielers is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door van der Louw Tweewielers per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Van der Louw Tweewielers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.